Ramsj

James Billington: The face of Russia. Gebonden, TV-Books 1998, van ƒ91,30 voor ƒ24,95. Nayler & Co Den Haag

Interessante studie over de nauwe samenhang van de Russische kunst en cultuur met het politieke leven in Rusland, geschreven aan de hand van portretten van vijf vooraanstaande Russische kunstenaars onder wie de schrijver Gogol en de cineast Eisenstein. Het patroon dat zich in de ontwikkeling en de acceptatie van hun kunst aftekent is eveneens kenmerkend voor de manier waarop Russen politiek bedrijven en, in de huidige tijd, omgaan met de nieuwe waarden van democratie en vrijheid, zo betoogt Billington, hoogleraar moderne geschiedenis aan de universiteit van Harvard.

    • Henk Lagerwaard