Plan van aanpak sociale dienst Amsterdam

Tachtig consulenten moeten binnen vijf maanden voor alle 40.000 Amsterdamse bijstandsgerechtigden met sollicitatieplicht een plan opstellen om hen aan een baan te helpen. Uitkeringsgerechtigden die hun medewerking weigeren, krijgen geen uitkering meer.

Op deze manier hoopt wethouder Van der Aa (Sociale Zaken) de achterstanden bij de sociale dienst weg te werken en te ontkomen aan de strafkorting die minister Vermeend (Sociale Zaken) aan de gemeente Amsterdam heeft opgelegd. Vandaag krijgt het college van B en W een plan van aanpak van de sociale dienst, waarvan de banenmarkt onderdeel uitmaakt. In het plan staat dat ,,de sociale dienst Amsterdam strenger gaat worden, zowel richting cliënten als medewerkers''.

De bedrijfsledengroep van de AbvaKabo schrijft vandaag in een interne brief aan de directie het plan van aanpak ,,absoluut en totaal'' af te wijzen. Uitvoering van het plan zou de werkdruk binnen de sociale dienst onaanvaardbaar hoog maken, aldus de vakbond. Zo zou de ,,normale dienstverlening aan de cliënten'' niet meer op te brengen zijn.

De strafkorting die Vermeend de gemeente oplegt, beloopt dit jaar 14 miljoen, vorig jaar 6,4 miljoen. De gemeente loopt bovendien het risico dat de overheid maximaal 75 miljoen aan jaarlijkse voorschotten voor uitkeringen stopzet. Vermeend had de boete opgelegd nadat een door de minister ingesteld onderzoek had uitgewezen dat er bij de Sociale Dienst in Amsterdam sprake was van onrechtmatig verstrekte uitkeringen, fraude en onvoldoende activering van bijstandsgerechtigden. Wethouder Frank Köhler trad in mei van dit jaar af wegens de problemen bij de Sociale Dienst. Sindsdien heeft loco-burgemeester Van der Aa de Sociale Dienst onder zijn hoede.

Volgens ingewijden kunnen naar schatting 4.000 bijstandsgerechtigden onmiddellijk aan het werk. Voor de overigen stelt de persoonlijke consulent vast welke maatregelen er nodig zijn om hen naar een baan toe te leiden, variërend van kinderopvang tot bijscholing of gesubsidieerd werk.

Bijstandsgerechtigden die geen sollicitatieplicht hebben, doordat ze een kind hebben dat jonger is dan vijf jaar of doordat ze zelf ouder zijn dan 57,5 jaar, krijgen een `vriendelijke uitnodiging' om aan het project deel te nemen. Het project is opgezet naar voorbeeld van NV Werk in Bos en Lommer, dat met zijn formule twee keer zoveel uitkeringsgerechtigden aan werk hielp als de Sociale Dienst. Vervolg BANENMARKT: pagina 3]

BANENMARKT

AbvaKabo sceptisch

[Vervolg van pagina 1] De banenmarkt zal naar verwachting van half oktober tot eind maart plaatsvinden. Er zullen permanent werkgevers aanwezig zijn, zoals uitzendbureaus en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf. Momenteel worden er zestig consulenten opgeleid, wat mogelijk tot tachtig wordt uitgebreid. Zij zullen dagelijks vierhonderd cliënten spreken. Ook medewerkers van de Sociale Dienst zullen aan het project meewerken. Uitkeringsgerechtigden die door persoonlijke omstandigheden niet aan het werk kunnen, zullen verdere begeleiding krijgen. De AbvaKabo waarschuwt dat gezien ,,de kwaliteit'' van het cliëntenbestand ,,geen overspannen verwachtingen'' mogen bestaan over het resultaat van de banenmarkt.

Interim-directeur André Jansen van de Sociale Dienst deelt de bezwaren van de vakbond niet. ,,Wij denken dat dit een enorme inspiratie is voor de Sociale Dienst'', zegt hij, ,,en de extra werkdruk wordt gecompenseerd.'' Het plan van aanpak is tot stand gekomen nadat Jansen eind juli werd aangesteld door wethouder Jaap van der Aa om orde op zaken te stellen bij de Sociale Dienst. Het plan wordt onder meer gefinancierd met overheidssubsidie die is bestemd om uitkeringsgerechtigden naar werk toe te leiden. Dat geld werd tot dusverre nog nauwelijks gebruikt.

    • Mariël Croon
    • Hans Moll