Nedschroef zet mes in personeel

Bij schroevenfabrikant Nedschroef verdwijnen 180 arbeidsplaatsen, circa 10 procent van het totaal. Het bedrijf zag de winst in het eerste halfjaar dalen van 3,9 naar 1,8 miljoen euro (3,96 miljoen gulden). Om uit de rode cijfers te blijven, acht het bedrijf het noodzakelijk de personeelskosten terug te dringen. Nedschroef treft een voorziening van 3,6 miljoen euro voor de afvloeiïng van overtollig personeel. Gedwongen ontslagen worden ,,zoveel mogelijk'' vermeden. De kosten voor het sociaal plan worden in één keer afgewenteld op het bedrijfsresultaat. Daardoor slaat de winst van 1,8 miljoen euro om in een verlies van 1,8 miljoen.