Naam arts hoeft niet geschrapt uit boek

De Amsterdamse arts Marcel van Kooten heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen schrijfster Heleen van Royen en haar uitgeverij Vassallucci verloren. Van Kooten was van mening dat een personage uit Van Royens roman De gelukkige huisvrouw, psychiater Beau van Kooten, op hem geïnspireerd was. De Amsterdamse rechter stelde hem gisteren op alle punten in het ongelijk. Van Kooten moet Vassallucci een tegemoetkoming in de gemaakte proceskosten van 1950 gulden betalen.

Van Kooten had geëist dat Vassallucci zijn naam uit toekomstige drukken van het boek zou schrappen, omdat hij `zowel in de privésfeer als in zijn werk als psychiater ongevraagd en ongewild [werd] geassociëerd met de persoon van Beau van Kooten'. Deze schending van zijn anonimiteit hinderde hem bij het uitvoeren van zijn beroep. Bovendien vreesde hij dat zijn `internationale carrière ernstige schade [zou] leiden' door de verschijning van vertalingen van De gelukkige huisvrouw in landen als Engeland en Zweden.

De rechter bleek door geen van zijn argumenten overtuigd. Hij achtte niet bewezen dat er tussen Van Kooten en het romanpersonage `enige gelijkenis afgezien van achternaam en beroep' bestond. Hij erkende dat gelijkenissen in naam tussen romanfiguren en werkelijke bestaande personen dikwijls aanleiding tot `flauwe grappen' gaven, maar vond niet dat er in het geval van Van Kooten sprake was van een schending van de persoonlijke levenssfeer.

Commercieel directeur van Vassallucci Lex Spaans is `als uitgever erg blij' met het deel van de uitspraak waarin de rechter de vrijheid van een romanschrijver benadrukte. ,,Hij stelde glashelder dat in een roman ook ergerlijke of shockerende dingen mogen staan, en dat voor fictie andere normen gelden dan voor non-fictie of een krantenartikel.''

Schrijfster Heleen van Royen houdt vol dat `haar' Van Kooten een ander is: ,,In mijn boek is Van Kooten psychiater. Deze man is een arts.'' Van Kooten noch zijn advocaat wilden vanmorgen commentaar geven.