Monitor voor peilen recidive na een celstraf

Het ministerie van Justitie gaat met een zogeheten recidivemonitor bijhouden welke veroordeelden na het uitzitten van hun straf opnieuw de fout in gaan.

Dit schrijft minister Korthals (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Met de recidivemonitor kan de criminele carrière van grote groepen mensen worden gevolgd. Naast gedetineerden die uit de gevangenis komen zullen ook personen die tbs of een taakstraf hebben gekregen in de gaten worden gehouden. Met de monitor wil justitie beter inzicht krijgen in de effectiviteit van verschillende strafmaatregelen.

De resultaten van de recidivemonitor worden vergeleken met de justitiële inrichtingen waar een ex-gedetineerde heeft vastgezeten en met het resocialisatieprogramma dat hij voor zijn vrijlating heeft gevolgd. Programma's die te weinig effect hebben, zullen worden gewijzigd.

Justitie reserveert daarnaast voor de periode tot 2006 een bedrag van 60 miljoen gulden om ex-gedetineerden beter in de gaten te kunnen houden en hun terugkeer in de maatschappij beter te kunnen begeleiden.

Speciale aandacht krijgen verdachten van pedoseksuele- en geweldsdelicten en jeugdige delinquenten die onder toezicht van de jeugdreclassering staan.

Voor gewelds- en zedendelinquenten wordt direct na binnenkomst in een justitiële inrichting door de reclassering een risicoprofiel opgesteld. Ook worden hun behoeften in kaart gebracht. Met deze gegevens zal de reclassering bepalen wat de gedetineerden moeten bereiken om succesvol te resocialiseren, om daarmee zo snel mogelijk te kunnen beginnen. Of deze gedetineerden vooruitgaan, zal systematisch worden gecontroleerd.

Korthals komt volgend jaar met zijn al eerder aangekondigde wetsvoorstel waarbij de vervroegde invrijheidstelling wordt omgezet in een invrijheidstelling onder voorwaarden. Nu zijn gedetineerden in de regel vrij nadat zij tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Korthals wil daaraan voorwaarden stellen, zoals het volgen van ,,nazorgprogramma's'' om beter te reïntegreren in de maatschappij. Wie de voorwaarden niet naleeft, zou terug de cel in moeten.

Voor tbs-gestelden bestond de mogelijkheid al de tbs-verpleging onder voorwaarden op te heffen. De hiervoor bepaalde periode wordt wettelijk uitgebreid van drie naar zes jaar. De reclassering houdt die periode toezicht op het naleven van de voorwaarden.