Meten is weten

De koersen op de internationale aandelenmarkten gaan maar één richting op: omlaag. Maar de resultaten op hun omvangrijke eigen beleggingen die ING en Aegon aan hun aandeelhouders rapporteren gaan juist de tegenovergestelde richting op: omhoog.

Je merkt er als aandeelhouder in deze geldgiganten niets van dat beleggingen als Newconomy (Aegon), Buhrmann (Aegon én ING) en Vopak (ING) onderuit gingen. Aegon meldde in het eerste halfjaar een beleggingswinst op zakelijke waarden (aandelen en vastgoed) van 370 miljoen euro, ING boekte 357 miljoen. Bij Aegon zijn de beleggingswinsten bijna 32 procent van de halfjaarwinst, bij ING bedraagt het 15 procent.

Aegon baseert zijn beleggingswinsten op een langjarig rendementsgemiddelde, ING verkoopt gewoon elk kwartaal wat aandelen om jaarlijks uit te komen op een groei van 15 procent, ongeveer evenveel als de winst per aandeel stijgt.

Wat is wijsheid als het om boekhouden gaat? Een commissie van deskundigen onder leiding van L. Traas heeft in opdracht van het ministerie van Financiën alles eens tegen het licht gehouden. De commissie vindt dat Aegon en enkele andere verzekeraars, waaronder Achmea, een andere methodiek moeten nemen. Nu hebben zij te veel ruimte om hun resultaten met beleggingswinsten op te fleuren, ook en misschien wel juist als het helemaal niet goed gaat.

Het rapport van de adviescommissie-Traas is sinsdien inzet van een woordenstrijd. Beschuldigingen van winstmanipulatie vliegen over en weer. Ieder heeft zijn eigen favoriete buitenland waar het beter geregeld is, of juist slechter.

Verzekeraars als Aegon hameren op de stabiele winstgroei die zij dankzij hun (zelf bedachte) methode als een lange termijn belegger maken. De buitenwereld zou maar schrikken als de fluctuaties van de financiële markten opeens doorwerken in de winst.

Is dat zo? Bij banken zie je de pieken en dalen op de financiële markten direct terug in de winst of verlies van hun eigen financiële handel. De beleggingen en rendementen van pensioenfondsen worden ook jaarlijks op marktwaarde becijferd.

ING streeft overigens expliciet een vergelijkbare stabiliteit na als Aegon. Doordat ING zijn winst maakt door aandelen op de markt te verkopen zal het wel eerder duidelijk worden als de honingpot leeg is dan bij Aegon.

Aegon en ING koesteren stabiele winsten. Dat maakt het gemakkelijker om vers kapitaal bij beleggers voor expansie aan te trekken. Voor een betere vergelijkbaarheid van hun winsten kan ING een becijfering volgens de Aegon-methode bijvoegen en andersom.

Wie heeft gelijk? Op hun eigen manier manipuleren zij allebei de werkelijkheid.

    • Menno Tamminga