KMA in Breda krijgt status van universiteit

Afgestudeerde officieren aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda krijgen vanaf 2003 een titel en een bul. De opleiding militaire bedrijfskunde, die aankomend officieren aan de academie volgen, heeft het predikaat `wetenschappelijk' verdiend.

Dat blijkt uit een visitatierapport van de VSNU, de vereniging van universiteiten, die het onderwijs aan de KMA heeft onderzocht. Volgens de VSNU voldoet het aan de KMA gegeven onderwijs aan vrijwel alle eisen die aan wetenschappelijk onderwijs moeten worden gesteld.

,,De vakken die er gegeven worden, zijn goed theoretisch onderbouwd'', zegt woordvoerder J.Sparla van de VSNU. De KMA wil naar aanleiding van deze visitatie vanaf 2003 bachelor/masteropleidingen aanbieden. Aankomend officieren volgen er vakken zoals bedrijfskunde, economie en management.

De KMA is het eerste militaire instituut in Nederland dat wetenschappelijke erkenning krijgt. Voor de KMA is de positief verlopen visitatie een ,,bewijs van erkenning dat de officieren die wij opleiden breed geschoold zijn'', aldus de woordvoerder, majoor J.Janssen.

De VSNU is nog wel kritisch over het wetenschappelijk onderzoek op de militaire academie. Sparla: ,,Een maatstaf daarvoor is dat met enige regelmaat relevant onderzoek wordt gepubliceerd in toonaangevende bladen. Bij de KMA ligt daar nog te weinig nadruk op.''

Of een opleiding vanaf 2003 ook echt bachelor- en masterdiploma's mag uitreiken, hangt nog af van een visitatie door een commissie die alle opleidingen zal beoordelen en keurmerken gaat verlenen. Dit naar Angelsaksisch voorbeeld, waar opleidingen het predikaat `commandable' moeten verdienen om in aanmerking te kunnen komen voor bekostiging en om diploma's te mogen uitreiken.