Fiscale compensatie bij lang zorgverlof

Werkgevers krijgen fiscale compensatie als zij werknemers doorbetalen die langdurig verlof opnemen om voor zieke familieleden te zorgen. Dat voorstel legt staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) vandaag voor aan het kabinet.

Met deze regeling wil Verstand het opnemen van langdurig onbetaald zorgverlof makkelijker maken. Op dit moment kunnen werknemers die langdurig zorgverlof willen opnemen om voor hun zieke partner, ouder of kind te zorgen, een subsidie krijgen van bijna duizend gulden per maand. Van deze betrekkelijk onbekende regeling wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt. Volgens de nieuwe regeling die Verstand nu voorstelt komen werkgevers in aanmerking voor het belastingvoordeel als ze gedurende langdurig verlof, van zes weken, minimaal zeventig procent van het minimumloon doorbetalen aan de werknemers. De tegemoetkoming bedraagt de helft van het normale salaris. Het plan kost volgens Verstand jaarlijks veertig miljoen gulden.

Sinds dit voorjaar is het mogelijk voor werknemers een kortdurend zorgverlof, van maximaal tien dagen, betaald op te nemen. Het debat daarover in de Tweede Kamer bracht meningsverschillen aan het licht tussen de regeringspartijen over het langdurig zorgverlof. PvdA en D66 wilden dat de subsidieregeling, die alleen gold voor de verzorging van kinderen en ouders in de stervensfase, zou worden uitgebreid.

Door steun van Groenlinks, SP en ChristenUnie kreeg een amendement van die strekking een meerderheid. Verstand vreesde echter de hoge kosten van een dergelijke uitbreiding, volgens haar 25 miljoen gulden per jaar, en riep de partijen op te wachten op het kabinetsstandpunt over het langdurig onbetaald zorgverlof.