Ex-ambtenaren niet vervolgd

Het openbaar ministerie in Roermond stelt geen vervolging in tegen twee ex-ambtenaren van de provincie Limburg. Oriënterend onderzoek van de rijksrecherche heeft geen strafbare feiten aan het licht gebracht, aldus justitie. Gedeputeerde Staten hadden aangifte gedaan van onregelmatigheden bij aanbestedingen van bodemsaneringsprojecten. Uit een extern onderzoek was gebleken dat de ambtenaren mogelijk met eigen gewin hadden samengespannen met externe bedrijven. Ook de rijksrecherche ontdekte onregelmatigheden, maar kon niet vaststellen of de ambtenaren daarvoor `beloond' zijn.