Discordia daagt Van der Ploeg

Toneelgroep Maatschappij Discordia spant een kort geding aan tegen staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur). Het met opheffing bedreigde gezelschap eist drie maanden verlenging van de `afbouwsubsidie', tot het einde van dit jaar. Het argument voor de verlengde subsidie is dat de Raad voor Cultuur een nieuw advies over Maatschappij Discordia moet uitbrengen. Op grond van dat nieuwe advies moet Van der Ploeg een nieuwe beslissing nemen.

Na een negatief advies van de Raad voor Cultuur besloot Van der Ploeg vorig jaar om de subsidie voor Maatschappij Discordia – 1,3 miljoen gulden per jaar – stop te zetten. Discordia diende een bezwaar in tegen deze belissing, dat onlangs gegrond werd verklaard door de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van OCenW. Volgens de bezwaarschriftencommissie heeft de Raad onvoldoende inzichtelijk gemaakt waar het negatieve oordeel op is gebaseerd. Met Discordia meent de commissie dat ten onrechte is gekeken naar de `aanjaagfunctie' voor andere gezelschappen, terwijl Discordia zelf productie en vertoning als kernfuncties beschouwt.

In een deze week aan Van der Ploeg gestuurde brief noemt Maatschappij Discordia het `uitermate kwetsend', `ronduit beschamend', `onbegrijpelijk' en `bijzonder teleurstellend' dat Van der Ploeg weigert de afbouwsubsidie te verlengen. Van der Ploeg weigert verlenging, zo schrijft hij in een brief van 17 augustus, want ,,Naar mijn voorlopige inschatting is het niet aannemelijk dat het nieuwe advies van de Raad voor Cultuur zal leiden tot een positief subsdieadvies.'' P. Nicolai, advocaat van Discordia, noemt het ,,voor de beurt spreken'' van Van der Ploeg ,,heel merkwaardig''. Nicolai verwacht het kort geding binnen twee weken zal worden behandeld door de president van de Amsterdamse rechtbank.