Bush: VS stappen uit kernwapenverdrag

De Verenigde Staten zullen het ABM-verdrag vaarwel zeggen ,,wanneer ons dat uitkomt'', maar een vast tijdschema is er niet. Dit zei president Bush in antwoord op vragen van verslaggevers in Texas.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse president zo onomwonden heeft duidelijk gemaakt dat hij niet onbeperkt wil dooronderhandelen met de Russen over aanpassingen die de VS nodig achten voor het verdrag, dat de basis vormt van de beperking van kernwapens in de wereld. Volgens Bush ,,belet het verdrag ons de vrede te verzekeren''. ,,Ik weet dat president Poetin ervan doordrongen is dat wij verder willen dan waar het verdrag op mikt. En wij zullen dat ook doen.''

Eerder deze week liet een Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Moskou doorschemeren dat de lopende besprekingen resultaten moesten opleveren voordat Poetin in november op bezoek komt bij Bush op diens boerderij in Texas. Later heeft hij die uitspraken verzacht en ontkend dat hij een concrete tijdslimiet had genoemd. De staatssecretaris, John Bolton, herhaalde overigens dat Amerika ,,in de niet te verre toekomst'' zich eenzijdig uit het ABM-verdrag zou terugtrekken, tenzij de Russen intussen hadden ingestemd met een nieuwe vorm van wapenbeheersing.

Het uit 1972 daterende verdrag verbiedt het inrichten en testen van een ruimteschild. Volgens het Pentagon is de kans groot dat het huidige programma ter ontwikkeling van een ruimteschild binnen enkele maanden een testfase bereikt die in strijd is met het verdrag. Een Amerikaans exit voor die tijd ligt dus voor de hand, met of zonder de Russen.

De Amerikaanse president maakte zijn opmerkingen tijdens een bezoek aan de lagere school van Crawford, de Texaanse gemeente waarin zijn boerderij ligt.

Hoewel de regering veel druk uitoefent op Moskou om in overleg van het ABM-verdrag af te komen om het door Bush gewenste ruimteschild te kunnen bouwen, is financiering van dat project nog allerminst verzekerd. Op het Pentagon wordt gewerkt aan een complete herziening van de defensie-strategie. Die moet bezuinigingen op klassieke taken opleveren. Dat moet geld creëren voor nieuwe wapenrusting en vooral voor het ruimteschild. Het begrotingsoverschot is inmiddels zodanig gekrompen dat zelfs voor de huidige defensietaken nauwelijks genoeg geld beschikbaar is. De Democraten verwijten Bush dat hij de reserves van het sociale zekerheidssysteem wil gebruiken voor zijn ruimteschild.

hoofdartikel: pagina 7

    • Marc Chavannes