VS wisten van slachtingen Rwanda, maar wilden niet ingrijpen

Vrijgekomen geheime documenten van de Amerikaanse regering hebben aangetoond dat de Verenigde Staten in 1994 exact wisten wie verantwoordelijk was voor de massaslachting in Rwanda. Het materiaal is vorige week gepubliceerd door het National Security Archive, een onafhankelijk onderzoekscentrum in Washington dat vrijgekomen geheime documenten van de Amerikaanse regering openbaar maakt.

Dat de VS moeilijk tot actie te bewegen waren tijdens de moordpartij in Rwanda was al bekend. De documenten, die toegankelijk zijn via http://www.nsarchive.org, leveren echter nieuw bewijsmateriaal. Zo is nu beter na te gaan waarom de VS drie weken lang een besluit tegenhielden van de VN-Veiligheidsraad om troepen naar Rwanda te sturen.

Volgens de National Security Archives tonen de documenten aan dat de VS precies wisten wat er aan de hand was en wie in Rwanda de leiding had, maar desondanks niet ingrepen. Zo blijkt uit de documenten dat de Amerikaanse onderminister die verantwoordelijk was voor Afrika, Prudence Bushnell, drie weken na het begin van de slachting een Rwandese legerkolonel opbelde en hem vroeg het moorden te stoppen. Kolonel Theoneste Bagosora was een van de organisatoren van de genocide; hij wacht momenteel zijn proces voor het Rwanda-tribunaal af.

Binnen het ministerie mocht het woord `genocide' van minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher niet gebruikt worden totdat de slachting zes weken aan de gang was, zo wordt duidelijk. Daarna duurde het nog drie weken voordat woordvoerders de term mochten gebruiken. Er waren toen al honderdduizenden slachtoffers gevallen. De term `genocide' zou ingrijpen noodzakelijk hebben gemaakt. ,,Wees voorzichtig Genocide zou de Amerikaanse regering kunnen verplichten om `iets te doen''', stond in een waarschuwing van juristen van het Pentagon aan regeringsfunctionarissen.

Voorts blijkt dat de VS uitzendingen van een extremistisch radiostation voor Hutu's niet wilden verstoren omdat dat mogelijk in strijd was met de internationale rechtsorde. De VN, VS en de voormalige koloniale macht België zijn vaak bekritiseerd omdat ze niet genoeg zouden hebben gedaan om de slachtpartij te voorkomen. Zeker 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's zijn vermoord. President Clinton erkende in 1998 tijdens een bezoek aan Rwanda dat de VS te kort waren geschoten.