PvdA: studentenflats in Bijlmerbajes

Als de Bijlmerbajes in 2004 uit Amsterdam Zuidoost verhuist, moeten de lege cellen worden omgebouwd tot studentenkamers. Dat blijkt uit een plan van de Amsterdamse PvdA om het tekort aan studentenhuisvesting op korte en middellange termijn te verlichten.

De raadsfractie wil niet alleen gevangeniscellen geschikt maken voor studenten, maar stelt ook verschillende maatregelen voor om particulieren te stimuleren kamers te verhuren. Daarnaast wil de fractie nieuwe studentenflats laten bouwen, en met buurgemeenten overleggen of studenten daar geplaatst kunnen worden.

De PvdA vindt dat de kamernood onder studenten moet worden opgevat als een onderdeel van het totale woningbeleid van de stad. De drie niet-commerciële kamerbemiddelingsbureaus in Amsterdam zullen op 27 augustus staken uit protest tegen het huidige gebrek aan gemeentebeleid.