Portugal wil nog 20.000 immigranten

Portugal heeft dit jaar nog zeker 20.000 arbeidsimmigranten nodig om ernstige tekorten op de arbeidsmarkt weg te werken. Dit heeft minister Antonio Dornelas van Werkgelegenheid gisteren gezegd.

Dornelas baseerde zich op een onderzoek van zijn departement. Daaruit blijkt dat Portugal voor het eind van dit jaar nog 70.000 werknemers te kort komt, met name voor de bouw, landbouw en horeca. Naar schatting verblijven momenteel 100.000 immigranten illegaal in Portugal. De regering is van plan hun verblijf voor het einde van het jaar te regulariseren.

,,Als we rekening houden met de immigranten die al in het land zijn en met de macro-economische voorspellingen, dan hebben we voor het einde van het jaar nog ongeveer 20.000 buitenlandse werknemers nodig'', aldus Dornelas. De Portugese werkloosheid ligt met 3,9 procent van de beroepsbevolking beduidend onder het gemiddelde in de Europese Unie (7,6 procent).

De afgelopen jaren kwamen voor het eerst meer immigranten uit Oost-Europa dan uit Afrika naar Portugal. De Portugese regering is dit jaar begonnen met het verstrekken van tijdelijke werkvergunningen aan (illegale) immigranten. Tot en met juli waren bijna 90.000 van dergelijke verklaringen afgegeven. Dat gebeurde aan onder anderen 29.111 Oekraïners, 15.722 Brazilianen, 14.148 Afrikanen, 6.256 Moldaviërs, 4.826 Roemenen en 3.521 Russen.

Het onderzoeksrapport is opgesteld om de regering inzicht te verschaffen in de behoefte aan immigranten op de Portugese arbeidsmarkt. De regering-Guterres wil de resultaten gebruiken om jaarlijkse limieten te stellen aan de komst van gastarbeiders. Eerder deze zomer maakten de regeringen van Duitsland en Oostenrijk plannen bekend om de immigratie uit landen buiten de Europese Unie beter af te stemmen op de behoefte van het bedrijfsleven in beide landen. Maar in afwijking tot Portugal bestaat in Duitsland en Oostenrijk veeleer behoefte aan hoog opgeleide werknemers, onder andere in de informaticabranche en de zorg.

De betrekkingen tussen Spanje en Marokko zijn de afgelopen dagen verslechterd door de aanhoudende trek van Afrikanen naar Europa. De Spaanse politie pakte in de Zuid-Spaanse kuststreek afgelopen weekeinde meer dan achthonderd immigranten op die illegaal naar Spanje probeerden te komen. De meesten waagden de oversteek vanuit Marokko.

Naar aanleiding daarvan zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Piqué dat Marokko zich onvoldoende inspant om de migratie te beteugelen. Hij noemde de situatie onhoudbaar en de houding van het bewind in Rabat onaanvaardbaar. Volgens Piqué is Spanje bereid Marokko ,,technische bijstand'' te leveren voor het verbeteren van de bewaking langs de Marokkaanse kust. ,,We moeten van Marokko een grotere betrokkenheid eisen. Het is belangrijk dat Marokko grotere bereidheid aan de dag legt om samen te werken op dit terrein'', aldus Piqué.