Op de helling

De tickets zijn besteld, het hotel gereserveerd en de barman van het wijnlokaal Henri IV op de Pont Neuf in Parijs is telefonisch verwittigd van de komst. Weliswaar pas op 1 februari volgend jaar, maar genieten is vooruitzien. Wanneer aan de vooravond van het koninklijk huwelijk Amsterdam volstroomt met Oranjeklanten, is het raadzaam de stad te verlaten. Maar niet alleen de hoofdstad krijgt een stroom bezoekers te verduren. Volgens HP/De Tijd loopt ook ,,ondernemend Nederland zich warm'' voor Het Huwelijk. Behalve enorme hoeveelheden prullaria zullen ook boeken verschijnen. ,,Zo zullen de voormannen van het Republikeins Genootschap, Pierre Vinken en Hans van den Bergh, Nederland verblijden met een boek waarin zij de monarchie stapsgewijs tot de grond toe afbreken'', aldus HP/De Tijd. Het blad maakt voorts melding van de verschijning, binnenkort, van het boek Het Argentinië van Máxima. Het valt te verwachten dat gelegenheidsgeschriften als deze sneller bij De Slegte belanden dan de monarchie op de helling gaat.

Zo niet Vrankrijk, het `politiek-cultureel centrum' van `linkse activisten' en krakers in de Amsterdamse Spuistraat, waaraan HP/De Tijd aandacht besteedt als onderdeel van een special over Amsterdam. Het pand werd in '82 gekraakt en tien jaar later door de krakers van de gemeente gekocht – ontruimen is dus nimmer aan de orde. Wel controleert de politie de sluitingstijden, maar ze ,,heeft beloofd buiten te blijven''. Blijkens het artikel is de neergang van de kraakbeweging reeds geruime tijd gaande: ,,Nu zijn alleen de echte idealisten over.'' Wat zo idealistisch is aan het kraken van een voormalige bioscoop of het Vrieshuis Amerika vertelt het verhaal niet. Noch waar de overgebleven idealisten van leven – het zal toch niet van een uitkering zijn?

Het landbouwbeleid moet wel op de helling en het is de hoogste tijd dat de Kamer dat inziet, aldus Vrij Nederland. CDA en VVD bijvoorbeeld bepleiten een verzachting van de strafkortingen voor boeren en hebben samen met de kleine christelijke partijen en de SP een zogeheten billijkheidsberaad opgericht: ,,De fracties van het billijkheidsberaad begaan een grote parlementaire zonde. Ze fungeren louter als spreekbuis van de gekrenkte boeren en verzaken hun parlementaire oertaak alle belangen integraal af te wegen.''

In het zicht van de verkiezingen hebben fracties doorgaans lak aan de vervulling van hun parlementaire taak. Dus geen discussie over de toekomst van de veehouderij. ,,Liever willen ze snel scoren. Een paar mille minder boete, dat doet het goed bij de achterban van gekwelde boeren'', aldus VN.

Een deel van de achterban van de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Al Gore kon de afgelopen maanden diens naam niet hóren. Gelukkig voor hen zweeg hij zeven maanden als het graf. ,,Maar zie, Gore is uit zijn roes ontwaakt en meteen waren er de speculaties. Waarom begint Gore deze week een politieke workshop aan een universiteit uitgerekend in Tennessee? Wil hij in zijn thuisstaat – die hij aan Bush verloor – ,,wonden helen en een nieuwe machtsbasis opbouwen'', vraagt Amerika-kenner Willem Post zich in Hervormd Nederland af. Post sluit niet uit dat Gore terugkeert op het politieke toneel: ,,Stel dat de economische vette jaren inderdaad voorbij zijn en onder de kiezers een nostalgisch verlangen zal groeien naar het gouden Clinton-Gore tijdperk. Het is op zich een aantrekkelijke gedachte dat de meest invloedrijke vice-president uit de Amerikaanse geschiedenis (...) dan nog beschikbaar is voor het land.''

Zoals Arafat dat ook nog steeds is, aldus De Groene Amsterdammer in een profiel over deze `Vredesduif en guerrillaleider'. ,,Hij zit nog altijd tamelijk stevig in het zadel. Zo stevig dat de Israëli's hem liever weg willen hebben.'' Volgens Elsevier verlíest Arafat juist macht ten gunste van Hamas-leider Yassin, die door steeds meer Palestijnen wordt gesteund. Welke interpretatie de juiste is, zal wel voor 1 februari bekend zijn.

    • Anna Visser