`Nieuwe aanpak' Afghanistan

Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, heeft in New York gepleit voor een nieuwe aanpak in de kwestie Afghanistan. Daarbij moet het recht van de bevolking om zelf te beslissen hoe ze geregeerd worden centraal worden gesteld. Annan zei dat ,,een militaire oplossing voor het conflict in Afghanistan mogelijk, wenselijk noch acceptabel is''. In Kabul maakten de Talibaan vandaag bekend dat het Rode Kruis toestemming krijgt om acht ontwikkelingswerkers te bezoeken die worden vastgehouden op de verdenking het christendom te hebben verspreid in Afghanistan.