Macedonië

Washington Post

De NAVO heeft gisteren zijn derde Balkan-missie aangekondigd. Er gaan zo'n 3500 man naar de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Macedonië. Het is een juist besluit. Zou er niets worden ondernomen dan dreigt het gevaar dat de onrust in Macedonië gemakkelijk de grenzen overslaat inclusief naar Kosovo waar troepen uit de Verenigde Staten hun taak uitvoeren. De wijze waarop de actie is voorbereid laat zien dat de NAVO lessen heeft getrokken uit de eerdere fouten die zijn gemaakt op de Balkan. Maar de beperkte opdracht van de missie en de dwaze zelf opgelegde beperking van dertig dagen toont tevens aan dat sommige lessen niet zijn geleerd.

[...]De taak van de NAVO zal eenvoudiger zijn dan eerdere opdrachten op de Balkan. Er is niet langer Slobodan Miloševic om de strijd mee aan te gaan. Maar als gevolg van de belofte na dertig dagen weer te vertrekken nodigt de NAVO de extremisten bijna uit het vertrek af te wachten.

Toen de NAVO troepen zond naar Bosnië beloofde president Clinton dat de Amerikaanse soldaten binnen een jaar weer zouden zijn vertrokken. Dat is nu bijna zes jaar geleden en de Amerikaanse troepen zijn er terecht nog steeds. President Bush doet nu precies hetzelfde als zijn voorganger: het goede doen op de verkeerde manier. Hij moet het Amerikaanse volk uitleggen waarom deze missie belangrijk is en waarom deze missie ook moet worden voortgezet om haar met succes te kunnen beëindigen.

Trouw

[...]Partijen hebben onder zware druk van de NAVO uiteindelijk een zinnig vredesakkoord gesloten. Het minste wat je vervolgens kunt doen is toezien op de bezegeling daarvan.

Daar mag het echter niet bij blijven. De door de Kamer uitgesproken scepsis verplicht om nu al grondig na te denken over te nemen vervolgstappen. Dat is overigens niet zo eenvoudig omdat de NAVO daarmee al gauw voor het dilemma komt te staan om de vrede af te moeten dwingen, waarvoor een aanzienlijk grotere troepenmacht nodig is. Is de NAVO daartoe bereid en in staat nu Amerika dit keer het initiatief grotendeels aan Europa heeft gelaten?

Vermoedelijk niet. Maar het is nog vervelender om na een maand, als de missie afgelopen is, schouderophalend te moeten constateren: jammer, maar het is toch niks geworden. De burgeroorlog in Macedonië gaat gewoon door. Zo'n boodschap is moeilijk te verkopen aan de troepen die we nu al de nodige risico's hebben laten lopen, een afgang van de NAVO en een ramp voor de bevolking van Macedonië. Daarom is het zaak nu al na te denken over vervolgstappen die een robuuster optreden mogelijk moeten maken.