Lufthansa staat er goed voor

Beleggers in Lufthansa zijn vast niet blij met de inzinking waar de Europese luchtvaartindustrie mee te kampen heeft. Toch mogen ze wel dankbaar zijn. De terugval heeft een halt toegeroepen aan de spilzieke expansie van de Duitse luchtvaartmaatschappij, door haar te dwingen de capaciteitsgroei aan banden te leggen en zich te richten op de hogere prijsklassen.

De voordelen zijn onmiskenbaar. Ondanks de zwakte van de markt en een pilotenstaking in mei, is Lufthansa erin geslaagd de omzet met zo'n 3 procent te laten stijgen. Dat was niet te danken aan grotere passagiersaantallen. Lufthansa heeft meer verdiend aan de passagiers die de maatschappij vervoerde. De inkomsten per passagier namen in het eerste halfjaar met meer dan 8 procent toe. Dat is minder dan de 12 procent vanBritish Airways (BA), maar niettemin bewonderenswaardig.

Als er al zorgen zijn, betreffen ze de kosten. Die stegen met 5 procent in het eerste halfjaar, als gevolg van een stijging van de brandstof- en personeelsuitgaven. Maar zelfs als je daar rekening mee houdt, kun je moeilijk beweren dat Lufthansa op onaanvaardbaar grote voet leeft. De kosten, ongeveer 7,50 euro per reizigerskilometer, zijn gelijk aan die van BA en lager dan die van Air France – luchtvaartmaatschappijen met een vergelijkbaar routeschema. Hoe dan ook, na lange tijd onhoudbaar laag te zijn geweest, komen Lufthansa's kosten nu weer overeen met die van de rest van de bedrijfstak.

Als de Duitse economie achteruit gaat, kan Lufthansa meer pijn gaan voelen. De winstverwachting van 700 miljoen dollar dit jaar ziet er enorm optimistisch uit. Maar Lufthansa staat er goed voor als het economisch tij keert, en zijn aandelen zijn heel goedkoop. Ze worden verhandeld op een niveau van 0,5 maal de boekwaarde, tegen 0,7 maal bij Air France en éénmaal de boekwaarde bij BA.

Bovendien heeft Lufthansa beloofd de structurele oorzaken van het koersverschil aan te pakken, vooral de onoverzichtelijke bedrijfsstructuur. Natuurlijk moeten die beloften nog ingelost worden. Maar de Europese luchtvaartsector telt vele aandelen met een hogere risicofactor.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford