Landelijk bedrijf thuiszorg failliet

Het particuliere landelijk werkende thuiszorgbedrijf NTN Groep is failliet. Onderhandelingen over overname van NTN zijn in een vergevorderd stadium. Enkele jaren geleden nam NTN de failliete reguliere thuiszorg in Utrecht over. Het faillissement van NTN wordt onder meer geweten aan een gebrekkige administratie waardoor er achterstand ontstond bij het factureren bij de verzekeraars. Bij het bedrijf werken 2.400 mensen. Voorlopig gaat de hulpverlening nog door.