IMF-krediet voor Argentinië uitstel van executie

De nieuwe regeling die Argentinië met het IMF heeft getroffen is een aangename verrassing, maar geen wondermiddel. De Argentijnse regering krijgt een noodkrediet van acht miljard dollar. Vijf miljard dollar wordt zo goed als zeker volgende maand uitgekeerd na een bijeenkomst van bestuur van het IMF. Nog eens drie miljard dollar is bedoeld voor de herfinanciering van de staatsschuld. De regeling voorkomt dat Argentinië onmiddellijk moet devalueren en zijn schuld van 130 miljard dollar niet meer kan aflossen. Shortposities zijn in rap tempo verlaten en de koers van Argentijnse staatsobligaties is opgeveerd. Maar het is uitstel van executie. Nu de overheidsuitgaven niet verder mogen stijgen, geeft het pakket maatregelen geen antwoord op de vraag waar de groei vandaan moet komen, na drie jaren van recessie.

De kapitaalvlucht maakt het er niet eenvoudiger op. Sinds begin dit jaar zijn de reserves van de Argentijnse centrale bank al met 15 miljard dollar, bijna de helft van het totaal, geslonken. Daardoor zijn de lokale rentetarieven met 30 procent gestegen en wordt de groei in de kiem gesmoord. Het nieuwe IMF-krediet helpt de rentetarieven weer omlaag te brengen, maar dat lukt alleen als het geld in het land blijft. Zolang de Argentijnen bang blijven voor een devaluatie of een bevriezing van banktegoeden, zal het kapitaal blijven vluchten.

Een ander probleem is de Argentijnse financieringsbehoefte. Geen enkele particuliere kapitaalverschaffer is momenteel bereid om met nieuwe kredieten over de brug te komen. Ook de VS zijn niet bereid om leiding te geven aan een grootscheepse financiële reddingsoperatie, zoals ze dat in het verleden wel hebben gedaan. Nog meer bezuinigen is niet realistisch. Zelfs met het nieuwe IMF-krediet heeft Argentinië niet genoeg geld om het financieringstekort van volgend jaar, zo'n 8 miljard dollar, te dichten. Een vrijwillige schuldenruil, wellicht vergemakkelijkt door garanties van het IMF of de Wereldbank, kan een formeel bankroet in de eerste helft van volgend jaar voorkomen. Maar voor een duurzame oplossing is een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden nodig. Noch Argentinië noch de internationale gemeenschap is daar nu al klaar voor. Misschien ligt dat anders na de Argentijnse parlementsverkiezingen in oktober. Het IMF-krediet zorgt er in ieder geval voor dat de economie weer even kan voortstrompelen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • John Paul Rathbone