Imeko

In het artikel Onzekere tijden voor Imeko (in de krant van zaterdag 18 augustus, pagina 13) staat dat de omzet van zuivelbedrijf Imeko Holding is gestegen van 1 naar 7,6 miljoen gulden. Deze cijfers betreffen echter de brutomarge. De omzet van Imeko steeg, vooral door overname van Imeko Dairy products, van 1 miljoen euro in 1999 naar 44 miljoen euro in 2000.