`Geen hard ultimatum aan Moskou'

De Amerikaanse regering ontkent Rusland een ultimatum met tijdslimiet te hebben gesteld voor de oplossing van het geschil over het Amerikaanse raketschild en de aanpassing van het ABM-verdrag dat Rusland en de VS in 1972 sloten.

The New York Times meldde gisteren dat de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, John Bolton, in Moskou een ultimatum had gedeponeerd: de VS willen met Rusland overeenstemming bereiken over aanpassingen van het ABM-verdrag, als gevolg waarvan de Amerikanen hun ruimteschild kunnen bouwen. Als die overeenstemming er niet komt, zouden de VS uiterlijk november gebruik willen maken van de clausule in het verdrag die de partijen machtigt zich eenzijdig uit het akkoord terug te trekken, op voorwaarde dat het verdrag niet wordt geschonden.

Volgens The Wall Street Journal van vandaag heeft Bolton inmiddels ontkend Rusland een ultimatum met een afloopdatum in november te hebben voorgelegd. Volgens de Amerikaanse krant zei Bolton dat de Amerikanen het geschil met de Russen graag willen oplossen voordat de presidenten Bush en Poetin elkaar in november spreken bij een bezoek van de laatste aan de ranch van Bush in Texas. Maar, zo zei Bolton, ,,we beschouwen dat niet als een kunstmatige deadline''. Hij ontkende op een persconferentie verder dat hij heeft gesuggereerd dat de VS zich in november eenzijdig uit het ABM-verdrag terugtrekken tenzij Rusland akkoord gaat met wijzigingen in de tekst van het verdrag. Volgens het verdrag heeft elk van beide partijen het recht zich uit het verdrag terug te trekken, zes maanden nadat de andere partij daarvan formeel op de hoogte is gesteld.

De Russische regering heeft Bolton laten weten dat ze zich blijft verzetten tegen een door de VS gewenste gezamenlijke terugtrekking uit het ABM-verdrag. Maar Moskou is wel bereid ,,bepaalde amendementen'' aan te brengen waarmee tegemoet wordt gekomen aan Amerikaanse bezwaren, zo meldde vandaag The Washington Post. Ook in Washington is gisteren door een woordvoeder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld dat van ,,een harde deadline'' geen sprake is.