Experiment met heroïne

De Duitse regering heeft een plan goedgekeurd voor een experiment met het verstrekken van heroïne aan verslaafden. Aan het project, dat twee jaar duurt, nemen ruim 1.100 verslaafden deel. De ene helft krijgt heroïne, de anderen methadon. De bedoeling is om verslaafden uit het criminele circuit te halen en te onderzoeken of het mogelijk is hen via de gratis verstrekking van de verslaving af te helpen. Volgens Marion Caspers-Merk, die zich namens de regering met drugsverslaving bezighoudt, hebben Zwitserland en Nederland met soortgelijke programma's goede resultaten bereikt. Duitsland telt ongeveer 120.000 heroïneverslaafden die, vooral in steden als Hamburg en Berlijn, vaak voor overlast zorgen.