Brigade ligt niet wakker van missie

De mannen van de elfde luchtmobiele brigade die naar Macedonië gaan ,,staan te popelen'' om te vertrekken. Maar er kleven nog veel onzekerheden aan de missie.

De elfde luchtmobiele brigade is niet alleen klaar voor de gisteren goedgekeurde missie in Macedonië, zo blijkt al snel op de Oranje-Kazerne in Schaarsbergen, maar ook voor een soepele media-presentatie. Na een korte toelichting van enkele officieren poseren enkele zwaar bewapende manschappen bereidwillig in alle gewenste houdingen bovenop een Patria-pantservoertuig, het pronkstuk van de uitrusting.

Maar al te goed besefte de staf van minister De Grave (Defensie) dat dergelijke beelden niet alleen goed zijn voor het imago van de LMB'ers, maar ook voor Defensie als geheel. En dat is nooit weg in deze tijd, waarin het recruteren van nieuwe manschappen zoveel moeite kost.

,,De mannen staan te popelen om te gaan'', aldus majoor Reuling, die in Macedonië het commando zal voeren over de Nederlanders. Onverwachts kwam het besluit van de NAVO en de Tweede Kamer van gisteren niet voor hen. Wekenlang hebben ze hier al naar toegeleefd. ,,De hele vakantie hebben we naar hier gebeld of er al wat bekend was'', bevestigt sergeant Van Gemert.

Veel van de circa 250 manschappen, die dezer dagen naar Macedonië vertrekken, hebben elders op de Balkan al ervaring opgedaan met vredesmissies. Korporaal Janssen (28) maakte bij voorbeeld enige tijd deel uit van Dutchbat en SFOR in Bosnië. Hij was overigens al weg toen het drama van Srebrenica zich in juli 1995 afspeelde. Een goede voorbereiding voor het werk in Macedonië, vinden hij en zijn collega`s.

,,Nee, ik lig 's nachts niet wakker van deze missie'', aldus Janssen, die in de eerste plaats is belast met het verstrekken van de munitie aan zijn collega's in de compagnie. ,,Daarvoor ben ik al te lang in dit beroep. Ik zie het meer als een nieuwe uitdaging.''

Alle goede voorbereidingen ten spijt kleven er nog veel onzekerheden aan de missie. Majoor Reuling kan nog niet eens met zekerheid zeggen, waar hij en zijn mannen precies worden gelegerd. Dat zullen de ruim dertig verkenners, die vandaag al van de luchtmachtbasis Eindhoven zijn vertrokken, nu snel proberen vast te stellen in overleg met Britse militairen ter plekke. De LMB'ers zien overigens uit naar de samenwerking met de Britten. ,,We hebben dezelfde mentaliteit'', zegt sergeant Van Gemert. ,,We hebben al eerder prettig met ze samengewerkt, onder meer op Cyprus.''

Ook over de essentie van operatie Essential Harvest, het in beslag nemen van de wapens van de Albanese strijders van het UÇK is nog veel onzeker. ,,We weten niet hoeveel wapens zullen worden ingenomen'', zegt Landmacht-woordvoerder Calmeijer-Meijberg. Zeer onzeker is ook in hoeverre het UÇK bereid is zich daadwerkelijk vrijwillig te ontwapenen. ,,Voorlopig gaan we uit van de goede wil van de partijen.''

En als de Nederlanders plotseling in het nauw komen? Moeten ze dan even weerloos toezien als vroeger in Bosnië? ,,De rules of engagement staan ons toe om ons te verdedigen'', meldt Reuling met grote stelligheid. En dat is volgens hem voldoende.