Trage reactie in VS bezorgt Randstad zware winstval

De trage reactie van Randstad op de economische stagnatie in de Verenigde Staten heeft het uitzendconcern in het afgelopen jaar een groot deel van zijn winst gekost. De nettowinst van Randstad uit gewone bedrijfsuitoefening daalde met 80 procent ten opzichte van het eerste halfjaar in 2000 tot 15,5 miljoen euro (34,1 miljoen gulden). De omzet steeg in die periode met 3 procent, van 2.789 miljoen tot 2.885 miljoen euro. Een lagere omzet in de VS werd gecompenseerd door een omzetgroei in Europa van 8 procent.

Volgens bestuursvoorzitter Hans Zwarts was het ,,geen gemakkelijk halfjaar'. Vooral in het eerste kwartaal bleef Randstad in de VS achter bij de markt doordat het bedrijf ,,te veel intern gefocust was en zich te weinig heeft gepositioneerd in een verslechterende markt'. Het bedrijfsresultaat in de VS uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam uit op 42,7 miljoen euro negatief tegen een positief resultaat van 46,2 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het tweede kwartaal trad er door kostenbesparingen ,,een kentering op''. Het bedrijfsresultaat voor voortgezette bedrijfsactiviteiten in Europa steeg met 4 procent, van 49,6 tot 51,6 miljoen euro.

Randstad staakte dit jaar de activiteiten van het internet-uitzendbureau Hedson en verkocht beveiligingsbedrijf Randon. Vorig jaar al verkocht Randstad schoonmaakbedrijf Lavold. De nettowinst daalde daardoor minder sterk dan de winst uit gewone bedrijfsuitoefening, met 49 procent, van 77,5 miljoen euro naar 39,6 miljoen euro.

De omzetgroei in Europa trad vooral op in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië, voornamelijk door acquisities. In Spanje, waar Randstad uitzendketen Umano overnam, steeg de omzet met 217 procent, waarvan 33 procent door autonome groei. In het Verenigd Koninkrijk nam Randstad uitzendketen SRS over en steeg de omzet met 192 procent, waarvan 51 procent door autonome groei. In Nederland bleef het marktaandeel van Randstad gelijk, en daalde de omzet met 3 procent.

Bij de divisie Yacht, detacheerder voor finance-, management- en ICT-specialisten, stabiliseerde de omzet met 141 miljoen euro op het niveau van de eerste helft van vorig jaar. De divisie Capac Inhouse Service vertoonde een omzetstijging van 57 procent, waarvan 27 procent autonoom.

Over de vooruitzichten voor volgend jaar wil Zwarts geen uitspraken doen. Als barometer van de economie is de uitzendketen sterk afhankelijk van de economie en de marktontwikkelingen in de VS en in Europa.