Maximumsnelheid

Naar aanleiding van de stellingen van minister Netelenbos over de beperking van de maximumsnelheid tijdens de spits (NRC Handelsblad, 20 augustus), terwijl in haar nieuwe Nationale Verkeers-en Vervoersplannen over het toestaan van mobiliteit en gegarandeerde reistijden gesproken wordt, zou ik willen wijzen op een artikel van Rob van den Berg in deze krant van 2 mei 1998 `De intuïtie gefopt'. Hieruit blijkt duidelijk dat de effecten van toevoegen of verwijderen van wegcapaciteit aan een vervoersnetwerk alleen via een zorgvuldige en deskundige analyse kan plaatsvinden. De ad-hoc conclusies van de minister geven aan dat ze daar geen belangstelling voor heeft.

Wie files wil aanpakken moet zich richten op een integrale aanpak ten behoeve van wonen, werken en recreatie. Aan wegen en spoor moeten gelijkwaardige inspanningen geleverd worden. Het eenzijdige en ondeskundige hap-snap-beleid inzake spitsheffingen, carpoolen en openbaar vervoer is een bewijs van onvermogen van deze minister en haar raadgevers.

    • Ir. G.K. Troost