Lerarentekort in Almere vrijwel weggewerkt

Het lerarentekort in Almere is vrijwel helemaal opgelost. Vorig schoolseizoen gingen twee basisscholen in Almere tijdelijk terug naar drie dagen les in de week vanwege het gebrek aan leraren. Voor het komende schooljaar wist Almere voor zestig scholen vijftig nieuwe docenten aan te trekken, merendeels beginners. Bestuursmanager N. Tiemersma van het Bureau Openbaar Onderwijs (BOO) denkt dat het succes onder meer te danken is aan de bemiddeling bij het vinden van een huurwoning voor de nieuwe leraren en extra steun bij het zoeken van kinderopvang. Ook krijgt elke leraar hulp van een team collega's bij bijvoorbeeld nakijkwerk. De maatregelen werden mogelijk gemaakt door een bedrag van 32,5 miljoen gulden van rijk en gemeente. Alleen het speciaal onderwijs kampt volgens Tiemersma nog met personeelsgebrek.