Rechters in jeugdzaken `bijsturen'

Jeugdrechters ,,vragen om bijsturing'', omdat zij jeugdigen te mild straffen. Dit heeft de Amsterdamse advocaat-generaal R. de Vries, landelijk coördinator jeugdzaken, gisteren gezegd in RTL Nieuws.

De Vries erkent dat rechters onafhankelijk zijn en stelt dat dit ,,vooral zo moet blijven''. Hij zegt evenwel de indruk te hebben dat jeugdrechters die onafhankelijkheid met opzet benadrukken door structureel lagere straffen te vonnissen dan het openbaar ministerie eist: ,,Dat ze altijd wat lager gaan zitten dan de officier, dat is volgens mij alleen een symptoom van `wij zijn onafhankelijk'. Als de officier vijf jaar vraagt voor een doodslag, dan moet de rechtbank in al haar onafhankelijkheid daar eigenlijk niet steeds vier van maken.''

Voorts beklaagt De Vries zich over het feit dat jeugdrechters te vaak voorwaardelijke en taakstraffen opleggen, ook aan jeugdigen die al keer op keer in de fout zijn gegaan. Ook hier stelt De Vries dat rechters zich ondanks hun onafhankelijkheid moeten ,,conformeren'' aan de visie, ,,ook die van de staatssecretaris'', dat jeugdigen niet ,,eindeloos'' herkansingen verdienen.

Namens de Raad voor de Rechtspraak noemt D. van Dijk, president van de rechtbank in Arnhem, de uitspraken van de Vries ,,wat boud''. ,,De Vries wekt de indruk dat rechters zich alleen zouden moeten storen aan het OM. Zo is het nu eenmaal niet – wij moeten alle aspecten in een zaak in ogenschouw nemen.'' Van Dijk heeft ook ,,niet de indruk'' dat aan De Vries' uitspraken ,,een gedegen onderzoek ten grondslag ligt''. Hij wijst er op dat, als het OM vindt dat rechters stelselmatig te laag straffen, het OM ook stelselmatig in hoger beroep zou moeten gaan. ,,En dat zie ik nu niet gebeuren.'' De Vries was vanmorgen niet bereikbaar voor een toelichting.

De baas van het OM, J. de Wijckerslooth, stelt immer graag met nadruk dat zijn apparaat alleen nog opvattingen naar buiten mag brengen waar het college van procureurs-generaal achter staat. Desgevraagd zei een woordvoerder vanmorgen dan ook dat ,,het voor zich spreekt'' dat De Wijckerslooth het eens is met de uitspraken van De Vries. Ook De Wijckerslooth vindt dus dat Nederlandse, onafhankelijke, rechters moeten worden ,,bijgestuurd?''

De woordvoerder houdt ruggespraak en laat even later weten dat de super-PG zich toch nog voor onbepaalde tijd op de uitspraken van De Vries ,,beraadt''.