Rapport over Melkertbanen blijft geheim

Het kabinet ziet voorlopig af van publicatie van het rapport waarin het nut van gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen, zoals de `Melkertbanen', wordt betwijfeld.

Gisteren werd vanuit de Tweede Kamer aangedrongen op het openbaar maken van het vorige week uitgelekte rapport, na uitspraken van PvdA-fractieleider Melkert en de ministers Vermeend (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën). Volgens hen is ten onrechte het beeld ontstaan dat het rapport, gemaakt door topambtenaren van verschillende departementen, het falen zou aantonen van het paarse werkgelegenheidsbeleid van de kabinetten Kok I en Kok II.

VVD-minister Zalm onderstreepte gistermiddag dat het rapport bedoeld is om de effectiviteit van werkgelegenheidsmaatregelen van de overheid te bezien in het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt. Alvorens het rapport te publiceren, wil het kabinet er in de ministerraad over spreken. Dat gebeurt naar verwachting vrijdag. Het is intussen integraal te lezen op de internetsite van deze krant.

In de Kamer zijn VVD, D66 en CDA kritisch over de gebrekkige doorstroming van werknemers van gesubsidieerde naar regulier betaalde banen, zoals het rapport constateert. Deze doorstroming was – met het crëeren van nieuwe banen in zorg, onderwijs en toezicht – de bedoeling van de Melkertbanen. PvdA-Kamerlid Noorman is voorstander van het behoud van de Melkertbanen. Zij drong gisteren in het actualiteitenprogramma Nova aan op snelle publicatie van het rapport.

Minister Vermeend suggereerde gisteren in de Volkskrant dat in de berichtgeving over het rapport ,,op de man gespeeld'' werd , ,,enkel en alleen met het oog op de opvolgingskwestie in de PvdA''. Dat heeft dan betrekking op de positie van PvdA-fractievoorzitter Melkert, `kroonprins van premier Kok, als minister tussen 1994 en 1998 verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid.

rapport www.nrc.nl/denhaag