Politie Limburg krijgt extra geld

Het politiekorps Limburg-Zuid hoeft niet, zoals vorig jaar werd aangekondigd, met ruim twintig procent in te krimpen. Minister de Vries (Binnenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Kamer aangekondigd dat het budget voor politieregio's aan de grens met Duitsland en België met 38 miljoen gulden wordt verhoogd. Daarvan krijgt Limburg-Zuid circa 14 miljoen extra. Daardoor hoeven niet, zoals eerder becijferd, 370 van de 1.850 arbeidsplaatsen te worden geschrapt. Naar verwachting zullen nu 50 plaatsen verdwijnen.

Aanleiding voor de eerder aangekondigde bezuiniging was een nieuwe verdeelsleutel voor politiesterkte. Daarvoor moest volgens De Vries niet alleen het aantal inwoners per politieregio bepalend zijn, maar ook het aantal niet-westerse allochtonen. Dat laatste was nadelig voor Limburg-Zuid, omdat er uitzonderlijk weinig niet-westerse allochtonen wonen.

Korpsbeheerder Ph. Houben en korpschef Mostert weigerden voor de vorig jaar aangekondigde bezuiniging verantwoordelijkheid te nemen. Zij wezen op de kwetsbaarheid van Limburg-Zuid als grensregio. Zo komen er jaarlijks circa 1,3 miljoen drugstoeristen en scoort Limburg-Zuid landelijk het hoogst in de categorie autocriminaliteit.

Minister De Vries laat met nadruk weten dat aan zijn verdeelsleutel nog steeds niet is getornd. Wel erkent hij nu dat politieregio's aan de grens met Duitsland en België zwaarder worden belast.