Oudjes in België mogen straks legaal bijklussen

,,Vooruit opa, aan het werk,'' lacht een werkloos echtpaar dat een oud mannetje de deur uitwerkt. ,,Wij passen wel op het huis!'' Deze cartoon, die vandaag in de krant La Libre Belgique verscheen, geeft aan dat het laatste woord over `bijklussende gepensioneerden' nog niet gezegd is. Toch lijkt het erop dat Belgische politici langzaam consensus bereiken over een wetsvoorstel om 65-plussers met een pensioen onbeperkt te laten bijklussen.

Volgens dit voorstel van de Vlaamse liberaal Fientje Moerman moet de bestaande beperking voor bijklussende gepensioneerden worden afgeschaft. Nu mag een gepensioneerde 7.276 euro per jaar bijverdienen. Wat hij meer verdient, gaat van zijn pensioen af. Als hij boven de 8.367 euro komt, verliest hij zijn pensioensrechten. Deze maatregel werd twintig jaar geleden ingevoerd, toen er hoge werkloosheid was, om jongeren meer kansen op werk te geven. Nu is de werkloosheid veel lager; vooral in Vlaanderen overstijgt het werkaanbod in sommige sectoren de vraag. ,,Daarbij'', zegt Moerman, ,,zoekt een 65-plusser ander werk dan een twintigjarige. Een jongere wil carrière maken. Een oudere wil part-time iets zinnigs doen. Zij concurreren niet op de arbeidsmarkt''.

Belgische gepensioneerden zijn vindingrijk in het omzeilen van de huidige beperkingen. Ze werken zwart, via vennootschappen of speculeren op de beurs. Als bijklussen net als in Nederland wordt toegestaan, kan dit de staat geld opleveren: mensen betalen gewoon belasting over wat ze extra verdienen. Het helpt ook tegen de vergrijzing; nu werkt maar één op de drie 55-plussers legaal. Door deze argumenten zwakken nu ook politici in Franstalig België, waar de werkloosheid relatief hoog is, hun verzet af. In oktober wordt het voorstel in het parlement besproken. Volgens Moerman kunnen de beperkingen tegen 2003 zijn afgeschaft.

    • Caroline de Gruyter