Netelenbos: snelheid in spits naar 70 km/u

Minister Netelenbos (Verkeer) pleit ervoor de maximumsnelheid tijdens de spitsuren in de Randstad te verlagen tot 70 kilometer per uur. Dat zou volgens haar de doorstroming sterk bevorderen. Netelenbos maakte dit standpunt gisteren bekend tijdens een minisymposium dat was georganiseerd omdat het groot onderhoud aan het westelijk deel van de A10 rond Amsterdam bijna gereed is. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt niets voor het voorstel van Netelenbos.

De gang van zaken op de A10-west heeft volgens Netelenbos aangetoond dat de files direct verminderen wanneer de snelheid wordt verlaagd. Daarom lijkt het haar een goed idee om in de spits het verkeer rond alle steden in de Randstad niet harder dan 70 te laten rijden. Tijdens de werkzaamheden aan de A10 deden zich geen noemenswaardige problemen voor. Het aantal ongevallen daalde met 60 procent, zei Netelenbos. Ze sprak in dit verband van ,,het wonder van de A10''. Betrokkenen wezen er tijdens de bijeenkomst op dat de langdurige en gedegen voorbereiding van de wegafsluiting eveneens een belangrijke factor is geweest. De weggebruikers en de omwonenden zijn uitvoerig ingelicht over de werkzaamheden. Ze wisten wat hun te wachten stond. Het rijk, de gemeente en het bedrijfsleven werkten samen maatregelen uit.

Volgens deskundigen heeft het afsluiten van diverse afslagen de doorstroming bevorderd. Het westelijke gedeelte van de A10 wordt doorgaans veel gebruikt door automobilisten uit de regio. Die kozen nu andere routes en hoefden dus niet in- en uit te voegen. Het verkeer in de stad nam hierdoor wel flink toe. VNO-NCW voert sinds kort een campagne om de doorstroming in de Randstad te verbeteren. De werkgeversorganisatie pleit er daarin ook voor het aantal afslagen op de snelwegen terug te brengen.

De eerste reacties op het voorstel van Netelenbos zijn afwijzend. De ANWB vindt het voorbarig, omdat het succes op de A10 volgens de organisatie te danken is aan een pakket maatregelen. Daar moet je volgens een woordvoerder niet zomaar één aspect uitlichten. Ook een meerderheid in de Kamer ziet niets in het voorstel. De D66'er Giskes wijst erop dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de gemiddelde doorstroomsnelheid tijdens de spits 60 kilometer moet zijn. Dat wordt volgens haar in veel delen van de Randstad niet gehaald. De CDA'er Eurlings noemt het, gelet op de vele files, ,,een utopie'' dat 70 kilometer zelfs maar haalbaar zou kunnen zijn. De VVD'er Hofstra draait het om: ,,Als je waar files staan straks 70 mag rijden, sta je tenminste niet stil.''