`De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij Tara'

Een maand zweeg GroenLinks over de affaire Tara Singh Varma, het Kamerlid dat loog over haar ziekte. Nu komt partijleider Rosenmöller met een verklaring. ,,Ik wil haar niet helemaal laten vallen.''

Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, rolt zich op in de fauteuil op zijn Haagse werkkamer en steekt beide armen in de lucht. ,,Dit was zo bizar, zo absurd. Dat is uniek. Dat zal ik niet snel nog een keer meemaken.''

Aan het begin van het nieuwe parlementaire seizoen ligt daar nog de kwestie rond Tara Oedayraj Singh Varma: de politieke zomersoap die Rosenmöller eind juli onderbrak om met vakantie te gaan. Toen was net bekend geworden dat het Varma, die eind mei de Kamer had verlaten omdat zij aan terminale kanker zou lijden, lichamelijk zo gezond was als een vis.

GroenLinks verspreidde een verklaring dat het partijlid geestelijk niet gezond was. Varma zou haar ziekte hebben voorgewend om te ontkomen aan financiële verplichtingen. Zo zou zij jaarlijks 660.000 gulden hebben beloofd aan de Stichting Faro ten behoeve van hulpprojecten in India van de Amerikaanse Ninash Foundation. De Stichting zegt dat er al uitgaven zijn gedaan en houdt GroenLinks medeverantwoordelijk.

In het tv-programma `Opgelicht', dat in juli de vermeende ziekte van Varma onthulde, verklaarde Rosenmöller nog dat zijn partij niets met de toezeggingen van het ex-Kamerlid te maken heeft. Inmiddels heeft hij dat standpunt wat genuanceerd.

,,Ik vind nog steeds dat het een privé-aangelegenheid is. Maar wij zijn niet blind. Als er schade is geleden door vrouwen, jongeren of kinderen in India dan zullen we onderzoeken of we daar iets aan kunnen doen. Samen met de ontwikkelingsorganisatie ICCO liefst. Wat dat betreft blijft ons groene hart toch links kloppen.''

Waar denkt u aan?

,,Een inzamelingsactie bijvoorbeeld. Maar er zijn ook andere dingen denkbaar. Maar de eerst voorliggende vraag is of er werkelijk schade is geleden. Dat moet een erkende organisatie onderzoeken. Nee, niet Ninash want die is in Nederland niet erkend en ik wil me geen nieuwe problemen op de hals halen. Kijk, de verantwoordelijkheid voor toezeggingen ligt helemaal bij Tara. Als zij straks alle dingen weer op een rijtje heeft, zal zij die moeten nemen.''

U heeft gisteren verklaard dat u zich `belazerd' voelt door Varma.

,,Ja, dat woord dekt wel de emotie die ik voel bij wat ze gedaan heeft. Ze is weliswaar inmiddels ex-Kamerlid, maar het is toch logisch dat je betrokkenheid bij iemand houdt.

Ik heb de film de afgelopen weken vele malen teruggespoeld. Me afgevraagd wat er gebeurd is. Ik heb geprobeerd dit zo zorgvuldig en zuiver mogelijk te doen. Steeds de afweging gemaakt tussen wat privé is want dat is een ziekte in beginsel en wat publiek is. Je bent als Kamerlid en ook als ex-Kamerlid nu eenmaal zichtbaar. Langs die lijn heb ik proberen te opereren. Nu krijg ik kritiek, maar ik zie niet wat ik anders had kunnen doen.''

Duidelijker afstand nemen, misschien? Wat moet je doen bij GroenLinks om geroyeerd te worden?

,,Ik zou het niet weten. Daar is ook niet aan gedacht. Ik zou haar ook niet als een baksteen willen laten vallen. Als ik iets kan doen om haar te helpen in haar situatie zal ik dat niet nalaten.''

Maar zij heeft uw partij in het zicht van Kamerverkiezingen schade berokkend.

,,Het valt niet te ontkennen dat dit nooit goed is voor een partij.''

GroenLinks kan niet eens goede politici selecteren, en dat wil dan gaan meeregeren.

,,Dat verwijt is onterecht. Bij de selectie van politici kun je onmogelijk voorzien dat iemand vele jaren later zal liegen dat zij dood gaat aan kanker. Dit is zo'n unieke gebeurtenis geweest, dat kun je ons selectiebeleid niet verwijten. Bovendien hadden we haar in 1998 op de negende plaats gezet waarvan we dachten dat die onverkiesbaar was. We vonden haar niet goed genoeg voor het werk in een kleine fractie, maar onverwacht kregen we elf zetels.

,,Ook voor de komende verkiezingen blijven we streven naar een fractie die een afspiegeling is van de gewijzigde bevolkingssamenstelling van Nederland inclusief hoge eisen aan kwaliteit, integriteit en onberispelijk gedrag.''

    • Frank Vermeulen