Commissie bekijkt chef defensiestaf

Minister De Grave van Defensie heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die advies moet uitbrengen over de positie van de chef defensiestaf. De commissie moet zich met name buigen over de vraag of de chef defensiestaf ook opperbevelhebber moet worden. In diverse landen is dat al zo geregeld. De chef defensiestaf is verantwoordelijk voor crisisbeheersing en vredes- en humanitaire operaties; de bevelhebber voor de uitvoering van beleid bij zijn eigen onderdeel. De Tweede Kamer vond dat de chefstaf zijn taak als coördinator van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Eritrea en Ethiopië dit voorjaar had laten liggen. Mede daardoor viel de operatie veel duurder uit dan begroot. Er werd materieel aangeschaft dat niet bruikbaar was en materieel gehuurd dat Defensie naar later bleek zelf in huis had.