Werkgevers delen kritiek commissie op Melkertbaan

Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert verheugd op de voorgestelde afschaffing van de zogeheten Melkertbanen. Volgens directeur N. van Kesteren nemen gesubsidieerde arbeidsplaatsen, zoals de Melkertbanen, ,,de prikkel weg om echt te gaan werken''.

De sociale partners reageerden vanochtend verdeeld op de conclusies van een ambtelijk rapport dat vrijdagavond uitlekte via het NOS Journaal. Hierin stond dat de elf miljard gulden die het kabinet jaarlijks besteedt aan werkloosheidsbestrijding, een gering effect heeft. Een van de aanbevelingen luidde de afschaffing van ,,het grootste deel'' van de Melkertbanen, waarbij werk wordt gecreëerd met uitkeringsgeld. Vooral de geringe doorstroom van Melkertbaan naar regulier werk kreeg kritiek van de ambtelijke commissie die in opdracht van minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het beleid onderzocht.

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie MKB-Nederland vindt het ,,te kort door de bocht'' om nu de Melkertbanen ,,op de mestkar te zetten''. ,,Om met de verkiezingen in het vooruitzicht te doen alsof je meer dan 10 miljard kunt besparen, is een miskenning van de werkelijkheid.'' In de jaren '90, toen er grote werkloosheid heerste, had de maatregel wel degelijk effect, vindt De Boer. ,,Er zijn 50.000 mensen mee aan het werk geholpen.''

Volgens FNV-federatiebestuurder Agnes Jongerius is het een probleem dat gemeenten vaak niet bereid zijn om Melkert-werkers te laten doorstromen naar reguliere banen. Volgens Jongerius zijn de gesubsidieerde banen ook bedacht in het kader van sociale activering. ,,Voor veel werklozen is dit het maximaal haalbare.''

Een woordvoerder van Vermeend zei vanmorgen dat het rapport vooral voorstellen bevat voor het bijstellen van het beleid nu de werkloosheid sterk is teruggelopen.

Melkert (als minister van Sociale Zaken in het kabinet Kok-I `uitvinder' van de Melkertbaan) liet vanochtend weten geen behoefte te hebben commentaar te geven. In het NOS-Journaal gisteren zei hij dat het beleid de afgelopen jaren juist ,,een groot succes'' is geweest. Volgens Vermeend is de toespitsing van de aandacht op de Melkertbanen, die 1,7 miljard van de elf miljard kosten, het gevolg van de opschudding rond het vermeende misbruik van Europese fondsen door Melkert als minister van Sociale Zaken. In een vraaggesprek met de Volkskrant zei Vermeend vanochtend: ,,Er wordt op de man gespeeld''.

hoofdartikel: pagina 7