Veel adviezen tegen brand zijn ondermaats

Veel adviezen van particuliere bureaus voor brandpreventie zijn onder de maat. Zelfs van adviesbureaus die op andere terreinen een uitstekende naam hebben, komen soms ronduit ondeugdelijke brandpreventierapporten.

Dat zegt R. Hagen, hoofd expertise en opleiding van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Volgens Hagen is een keurmerk nodig en moeten medewerkers naar opleidingen gestuurd worden.

Na de ramp in Volendam bleek dat 80 procent van de Nederlandse gemeenten achterloopt op het gebied van de brandpreventie. Er moeten duizend tot vijftienhonderd preventiemedewerkers bijkomen om de achterstand in te lopen. De brandweer heeft onvoldoende mensen om aan de enorme vraag te voldoen. Daarom wenden veel gemeenten zich tot particuliere bureaus, die volgens Hagen sinds de ramp als paddestoelen uit de grond zijn geschoten.

Het Nibra heeft volgens Hagen meermalen rapporten gezien die ,,te slecht waren om een woord aan te verspillen''. De bureaus kennen de regels niet en hebben geen kaas gegeten van brandveiligheid.

De meeste particuliere adviseurs komen volgens het Nibra uit de bouwtechnische hoek. Veel bureaus hebben brandpreventie erbij genomen, omdat er door de grote belangstelling flink geld aan te verdienen valt. Brandpreventie vereist echter een specialistische opleiding. De sector zou, vindt Hagen, zelf kwaliteitseisen moeten opstellen op grond waarvan een keurmerk verleend kan worden. ,,Anders moet de overheid een stokje steken voor de wildgroei'', aldus Hagen.