`Kwestie Melkert' klassieke tragedie

Er dient zich een tweede kwestie aan uit het vorige leven van Melkert: de effectiviteit van de zogeheten Melkert-banen.

De heersende thermiek rond de PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Ad Melkert, begint zich te ontwikkelen tot een klassiek voorbeeld van een manipulatiecampagne.

Eerst was er de zogeheten ESF-kwestie. Die gaat om de vraag of Melkert als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste helft van het vorig decennium laakbaar heeft gehandeld door Europese subsidies te gebruiken voor een andere bestemming dan waarvoor zij waren bedoeld. Sinds afgelopen vrijdag is daar de kwestie van de `Melkertbanen' bijgekomen.

Hierbij gaat het om de implicatie dat Melkert als minister bij een van zijn kerndoelstellingen, het creëren van `werk-werk-werk', heeft gefaald.

In beide gevallen is er sprake van een geheim rapport, waaruit door anonieme bronnen naar believen wordt gelekt naar de media. In het geval van de ESF-kwestie gaat het om een rapport van een commissie onder leiding van de VVD'er Henk Koning. Officieel wordt dit rapport pas eind volgende week gepubliceerd.

Het Melkert-banenrapport is vanochtend inderhaast openbaar gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken, maar de schade voor de PvdA-fractievoorzitter is al aangericht.

Dat laatste wordt merkwaardig genoeg onderstreept door PvdA-minister Vermeend, vanochtend in de Volkskrant: ,,Wat is de beeldvorming? Dat we een slecht beleid hebben gevoerd.''

Melkert zelf wilde vandaag in het geheel niet reageren. Maar gisteren koos hij voor het NOS-Journaal een totaal andere tactiek dan zijn partijgenoot, minister Vermeend. Hij ontkende vlakweg alle beweringen uit het rapport. Zijn beleid was ,,een groot succes'' en de komende weken ziet hij ,,met heel veel vertrouwen'' tegemoet.

Melkert heeft gereageerd volgens regel één uit het handboek voor politieke manipulatie, die luidt: ontken alles. Toegeven kan later altijd nog. Vermeends reactie was op zijn minst onbeholpen: hij heeft nieuwe vragen opgeroepen en geen duidelijkheid verschaft.

Voorlopig is het nog onduidelijk wie er baat heeft bij een anti-Melkertcampagne. Het uit de weg ruimen van de PvdA-kroonprins lijkt immers niet in het voordeel van andere partijen: in dat geval zal Wim Kok zijn leiderschap voortzetten en de zogeheten premierbonus toucheren.

Feit is dat alle ingrediënten voor een politieke tragedie inmiddels aanwezig zijn.

    • Frank Vermeulen