Komst NAVO-macht Macedonië onzeker

Een aantal schendingen van het bestand in Macedonië heeft het afgelopen weekeinde en vandaag vraagtekens gezet bij de komst van een NAVO-vredesmacht die de wapens van het Albanese rebellenleger UÇK moet innemen.

Inmiddels zijn in Macedonië 400 Britse, Tsjechische, Griekse en Canadese militairen aangekomen. Zij moeten contact opnemen met en verbindingsofficieren plaatsen bij de strijdende partijen – de Macedonische strijdkrachten en het UÇK – en bezien of de partijen zich aan het bestand houden. Als zij beoordelen dat dit het geval is, kan de rest van de 3.500 NAVO-militairen naar Macedonië worden overgebracht – als de NAVO-raad het groene licht voor de operatie geeft. Vrijdag stelden de NAVO-ambassadeurs een beslissing over de operatie uit naar vandaag. De operatie, met de codenaam Noodzakelijke Oogst, is een gevolg van het vredesakkoord, dat de politieke leiders van de Slavisch-Macedonische meerderheid en de Albanese minderheid een week geleden ondertekenden.

Het akkoord van Ohrid voorziet onder andere in de ontwapening – door de NAVO – van het Albanese rebellenleger dat sinds februari actief is in het noorden en noordwesten van Macedonië.

Brigade-generaal Barney White-Spunner heeft dit weekeinde herhaaldelijk gewaarschuwd dat de NAVO-soldaten niet naar Macedonië komen als er geen duurzaam en door alle partijen gerespecteerd bestand bestaat. ,,Alleen als de omstandigheden op de grond aanvaardbaar zijn'' zal de missie beginnen, zei hij gisteren nog eens. ,,Als een van de partijen niet meewerkt, is er geen rol voor deze troepen in Macedonië.'' Vandaag is de opperbevelhebber van de NAVO-troepen in Europa, generaal Joseph Ralston, in Skopje aangekomen om de situatie op de grond te bestuderen.

Ali Ahmeti, de politieke leider van het UÇK, herhaalde gisteren nog eens dat zijn leger bereid is de wapens in te leveren ,,omdat we ze niet meer nodig hebben'' nu er een vredesakkoord met Macedonië is getekend. Maar de afgelopen drie dagen zijn er talrijke schendingen van het bestand gemeld. [Vervolg MACEDONIË: pagina 4]

MACEDONIË

'Ernstige' schendingen van bestand

[Vervolg van pagina 1] Rond Tetovo in het noordwesten kwam het herhaaldelijk tot vuurgevechten. Gisteren was volgens een UÇK-commandant sprake van ,,zeer intensieve strijd'' nabij Tetovo. Ook vanochtend werd vanuit Tetovo zware strijd gemeld; de situatie is volgens een Macedonische legerleider ,,zeer ernstig''. Of bij de gevechten doden of gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. Beide partijen zwijgen over verliezen.

Enkele tientallen boze Macedoniërs blokkeerden de afgelopen dagen de belangrijkse wegverbinding tussen Macedonië en Kosovo, vlak bij de grens. Ze zetten zes oude auto's over de weg en bouwden een versperring van rotsen en zand om de weg af te sluiten. Ze verhinderden daarmee de bevoorrading van de vredesmacht in Kosovo, KFOR. De belangrijkste ondersteuningsbasis voor KFOR ligt in Macedonië.

De demonstranten eisen de vrijlating van Macedoniërs die volgens hen door het UÇK zijn ontvoerd en verwijten de NAVO te hebben toegelaten dat het UÇK zich vanuit Kosovo heeft bevoorraad. Ze droegen gisteren een spandoek waarop de NAVO, in haar Engelse initialen NATO, werd uitgemaakt voor `Nieuwe Albanese Terroristische Organisatie'. KFOR heeft de Macedonische autoriteoiten gevraagd de weg naar Kosovo vrij te maken.