Halfjaarwinst BNG licht teruggelopen

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft het eerste halfjaar afgesloten met een lichte winstdaling. Het resultaat kwam uit op 119 miljoen euro (262 miljoen) tegen 123 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar.