Cursus afgewezen asielzoekers

Een kerkelijke hulporganisatie in Den Bosch wil uitgeprocedeerde asielzoekers een vakopleiding aanbieden. Daarmee zouden ze in hun land van herkomst of elders meer mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien.

,,De overheid laat veel asielzoekers in de steek'', aldus J. Ras, voorzitter van de kerkelijke hulporganisatie Stichting Wereldhuis. ,,Ze worden niet op een fatsoenlijke manier het land uitgezet.'' Via de cursus, die ook gericht is op asielzoekers die nauwelijks perspectief hebben op toelating in Nederland, hoopt Ras voor sommigen ook ,,doormigratie'' naar landen als Canada en Australië mogelijk te maken. Het zou overigens in eerste instantie gaan om cursussen voor twintig tot veertig asielzoekers per jaar.

Het plan van de Stichting Wereldhuis heeft de woede gewekt van de VVD. Tweede-Kamerlid Kamp noemt het ,,zeer onverstandig'' dat staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) dit tolereert. Het plan leidt volgens hem tot verder uitstel bij het vertrek van afgewezen asielzoekers. Verder voorziet hij dat er spoedig verzoeken zullen volgen om een aanvullende uitkering en huisvesting voor de cursisten. Van dit alles zal een ongewenste aanzuigende werking uitgaan op andere gelukszoekers uit arme landen, aldus Kamp. Hij wil spoedig opheldering van Kalsbeek over de zaak.

Het ministerie van Justitie zegt bij monde van een woordvoerder positief tegenover het initiatief te staan, zolang het niet ten koste gaat van het terugkeerbeleid en de vertrekperiode van 28 dagen. Een terugkeerbeleid op maat, zoals ook door sommige deskundigen bepleit, vindt Justitie zeer het overwegen waard. ,,Die mensen hebben vaak praktische problemen. Ze worden uitgelachen als ze terugkeren. Op deze manier kunnen ze zeggen `ik heb een cursus gedaan'. En vaak hebben ze nog een schuld terug te betalen aan een mensensmokkelaar, zo'n cursus zou dat kunnen vergemakkelijken.''

Voorziter Ras is niet bevreesd dat er aanzuigende werking uitgaat van zijn plan.