Brinkman wordt voorzitter ABP

Voormalig minister van WVC en gewezen CDA-fractievoorzitter L.C. Brinkman wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Brinkman volgt in die functie zijn partijgenoot en ex-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid B. de Vries op. Brinkman treedt per 1 september aan, aldus het ABP. Het pensioenfonds beheert ongeveer 350 miljard gulden aan pensioengelden.