Australië ontsnapt aan een recessie

De economische groei mag in grote delen van de wereld afnemen, in Australië ontwikkelt de economie zich gunstig. De regering ziet dat als een belangrijke steun bij de komende verkiezingen.

De Australische economie zal over een half jaar een jaarlijkse groei van vier procent bereiken. Althans volgens de voorspelling van Westpac, een van de grootste banken van het land. Over de afgelopen zes maanden bedroeg de groei 2,5 procent.

,,De sleutelfactor in het economisch herstel is de ontwikkeling in de woningmarkt, maar we mogen verwachten dat het herstel zich zal verspreiden over andere economische sectoren'', aldus de bank. Daarmee ontwikkelt de Australische economie zich beduidend voorspoediger dan die van andere Westerse landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt voor 2001 slechts een groei van een tot twee procent verwacht.

,,Door de aard van onze economie hebben we veel minder te lijden van de crises in de telecomwereld en informatietechnologiesector'', zegt Ivan Colhoun, economisch directeur van Deutsche Bank Australia in Sydney. ,,Verder profiteren we van een extreem lage Australische dollarkoers, waardoor de Australische industrie en agrarische exporteurs zeer concurrerend zijn geworden.''

De hogere groeiverwachtingen volgen op het snel aantrekken van de bouwsector. Deze kreeg midden vorig jaar te maken met een forse inzinking, na de introductie van de Goods and Services Tax (GST), de btw die minister-president John Howard bij de verkiezingen van drie jaar geleden al had aangekondigd. Veel particulieren en bedrijven trachtten hun bouwwerkzaamheden af te ronden voordat op 1 juli vorig jaar de nieuwe omzetbelasting van tien procent werd ingevoerd.

Daarnaast zorgden de Olympische Spelen voor een piek in de bouwactiviteiten. Vlak voor die in september vorig jaar in Sydney plaatsvonden, leek de grootste stad van het land nog op een grote bouwput, maar met het ontsteken van het Olympisch vuur was de bouwkoorts in één klap gedoofd.

In de maanden die volgden beleefde Australië een economische kater, die in april nog leidde tot de meest pessimistische stemming onder Australische bedrijven in tien jaar tijd. De Australische Kamer van Koophandel stelde vast dat de vooruitzichten in zeer snel tempo waren verslechterd en dat het land een aanzienlijke stijging van de werkloosheid te wachten stond.

Thans blijkt dat die voorspellingen te zwartgallig waren. Met name de inzinking in de bouw bleek van voorbijgaande aard. Het einde daarvan werd bespoedigd door een nieuwe regeringspremie van 14.000 Australische dollar, beschikbaar gesteld voor particulieren die hun eerste huis bouwen. Het aantal bouwvergunningen ligt nu vijftig procent hoger dan in oktober 2000.

Ondanks de gunstige economische verwachtingen is niet al het economische nieuws uit Australië positief. De werkloosheid loopt langzaam op en bevindt zich net onder de zeven procent, een stijging van bijna een procentpunt sinds eind vorig jaar. ,,Dat percentage is eigenlijk nog geflatteerd laag.

Veel mensen werken in deeltijd, omdat ze geen volledige baan kunnen krijgen, of ze registreren zich niet officieel als werkloos'', zegt Ivan Colhoun, die verwacht dat de werkloosheid nog iets verder zal oplopen, omdat de productiecapaciteit van veel bedrijven ruimschoots voldoende is en bedrijven zullen wachten met het aannemen van nieuw personeel. Colhoun verwacht ook dat de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse weer in waarde zal stijgen, omdat de Amerikaanse munt structureel te veel waard is geworden. ,,Onze concurrentiepositie kan daardoor iets verslechteren.''

Niettemin overheerst op dit moment optimisme over de economie. Dat zal de zittende conservatieve regeringscoalitie van de Liberalen en de Nationale Partij van John Howard goed uitkomen, want later dit jaar zijn er parlementsverkiezingen. ,,De Australische economie wordt steeds sterker en zal in 2001 een van de snelst groeiende economieën van de ontwikkelde wereld zijn'', stelde minister van Financiën Peter Costello vorige maand optimistisch vast. Costello ziet de economische groei als een belangrijke steun voor de komende verkiezingen.

In werkelijkheid bestaan tussen de regering en de oppositie van Labor weinig verschillen over de centrale vraagstukken van het economische beleid. Labor verzette zich in het verleden tegen de invoering van de Goods and Services Tax, maar dat verzet was vooral gebaseerd op opportunistische gronden. De partij dacht er de verkiezingen mee te kunnen winnen.

,,Macro-economisch zal het weinig uitmaken wie de verkiezingen gaat winnen'', zegt Colhoun. ,,Het zal om details gaan. Labor wil een verplichte pensioenheffing invoeren en zal zeggen een beleid te willen voeren dat de `filialisering' van het land tegen gaat. De partij zegt zich zorgen te maken dat steeds meer hoofdkantoren uit Australië verdwijnen. Maar Labor weet ook dat het de mondialisering van de wereldeconomie niet kan tegenhouden.''

    • Hans van Kregten