Zorreguieta dreigt pensioen te missen

De strijd van de Argentijnse overheid tegen het gapende begrotingstekort dreigt ten koste te gaan van het `privilege-pensioen' van oud-staatssecretaris Jorge Zorreguieta, de toekomstige schoonvader van prins Willem-Alexander. Ook zo'n tienduizend andere `geprivilegieerde' Argentijnen raken mogelijk hun pensioenen – tussen de 3.100 en 8.700 dollar per maand (7.500 en 21.000 gulden) – kwijt in een poging van de staat om budgettair evenwicht te bereiken in het op de rand van de financiële afgrond balancerende Argentinië.

Zorreguieta was van 1976 tot 1979 onderstaatssecretaris en tot 1981 staatssecretaris van Landbouw in het regime van dictator Jorge Videla. Op grond daarvan toucheert hij sinds 1981 een maandelijks pensioen, dat volgens opgave van de Argentijnse staat in 1999 3.607,60 dollar bedroeg. Volgens het dagblad Clarín van afgelopen zondag krijgt Zorreguieta inmiddels 4.156 dollar per maand.

Minister van Arbeidszaken Patricia Bullrich werkt nu aan een wetsvoorstel om een einde te maken aan de privilege-pensioenen (jubilaciones de privilegio), zo kondigde zij onlangs aan bij de benoeming van de nieuwe directeur van het Argentijnse staatspensioenfonds ANSeS. Zij kan daarbij rekenen op brede politieke steun. Nu de gewone gepensioneerden er 13 procent op achteruit zullen gaan en de Argentijnse middenklasse in snel tempo verpaupert, trekken de privilege-pensioenen sterk de aandacht.

Volgens Clarín geeft de staat jaarlijks 400 miljoen dollar uit aan deze pensioenen. Eenzelfde bedrag zou worden uitgegeven aan iets minder geprivilegieerden: zij die minder dan 3.100 dollar per maand krijgen.

In een speciaal rapport van ANSeS aan de Rekenkamer uit 1999 (www.ptn.gov.ar) wordt een complete opsomming gegeven van oud-functionarissen die een `privilege-pensioen' hebben; feitelijk een soort oneindig wachtgeld. Verreweg de meesten hebben het pensioen ontvangen ruim voor hun pensioengerechtigde leeftijd. Een extreem geval is dat van de 34-jarige voormalige tennisleraar van oud-president Menems dochter Zulemita. De tennisleraar krijgt volgens Clarín maandelijks bijna 1.100 dollar privilege-pensioen.

Zorreguieta krijgt het pensioen al sinds zijn 53ste, terwijl de pensioengerechtigde leeftijd voor overheidsfuncties 60 is. De meeste `geprivilegieerden' hebben bovendien andere inkomsten, al dan niet uit loondienst. Zorreguieta (73) is directeur van het Argentijnse Suikercentrum, de lobbyorganisatie van suikerplantages. Hij was niet voor commentaar bereikbaar.

    • Reinoud Roscam Abbing