Verbroken beloftes op het Damrak

Wat is het woord van een bestuursvoorzitter waard? Soms geen rooie cent, zo maakten deze week drie topmannen duidelijk.

,,Wij zien mogelijkheden om de opbrengst per abonnee ingrijpend te verbeteren. Wij voelen ons steeds positiever over de toekomst.''

Een paar uur na deze woorden vertrok bestuursvoorzitter Mark Schneider van kabelbedrijf UPC. Hij deed zijn uitspraken afgelopen dinsdag bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal, geaccordeerd door de raad van commissarissen. Een paar uur later kreeg de topman het inzicht om terug te keren naar de Verenigde Staten omdat zijn vrouw daar liever verblijft. Het beperkte vertrouwen van beleggers in de toekomst van UPC haalde deze week ruwweg een kwart van de beurskoers af.

De woorden van bestuursvoorzitter Rijkman Groenink van ABN Amro bleken iets beter bestand tegen de tand des tijds. Afgelopen donderdag verraste hij de financiële wereld met het afvoeren van diverse doelstellingen, nog geen jaar nadat de ambitieuze streefcijfers werden geformuleerd. Volgens de nieuwe topman heeft het bankbestuur zich te veel door enthousiasme laten verleiden. Volgend jaar worden nieuwe jaardoelstellingen vastgesteld. In combinatie met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam de weekwinst van het aandeel uit op 5 procent.

Bij Getronics voerde de nieuwe topman Peter van Voorst tussen neus en lippen een van de belangrijkste ijkpunten af waar het bedrijf zich aan committeert. De automatiseerder, die in het eerste halfjaar in de rode cijfers is gedoken, neemt afscheid van zijn garantie een zekere mate van winstgevendheid te behalen. Sinds de omvangrijke acquisitie van het Amerikaanse Wang in 1999 probeert Getronics de `ebita' – de winst vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijving van goodwill – tussen 5,2 en 5,7 procent van de omzet te laten bedragen. Getronics noemt nu de `onvoorspelbaarheid van de omzet' als reden om de prognose los te laten. Voortaan zal het bedrijf alleen nog absolute winstdoelstellingen formuleren.

De gewijzigde maatstaf voor Getronics' prestaties kan het bedrijf goed gebruiken. De winstgevendheid is sinds de avonturen in de Verenigde Staten fors teruggelopen. Aan de vooravond van de kwartaalcijfers hield financiële man Jan Docter een pleidooi om na de Verenigde Staten ook in Nederland geen kosten meer aan goodwill toe te rekenen. Getronics worstelt mede door Wang met meer dan 2 miljard euro aan goodwill waarop moet worden afgeschreven. Door alleen naar de `ebita' te kijken combineert Getronics alleen de voordelen van overnames. De aangekochte winst wordt wel meegenomen, de kosten van de overname niet. Het aandeel Getronics kwam deze week per saldo nauwelijks van zijn plaats. De koers schommelt rond historisch lage niveaus.

    • Jeroen Wester