TOFFE JONGENS

In het interessante artikel in de bijlage W&O van 28 juli over de syntactische atlas van Nederlandse dialecten die in voorbereiding is, wordt gesteld dat de voegwoordvervoeging dat/datte gevonden wordt in Oost-Nederland. Het liedje `En datte me toffe jongens zijn dat willen we weten' zongen we in de jaren dertig echter in Amsterdam. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat die tekst, met dat `toffe', afkomstig was uit Oost-Nederland.

Verderop wordt het IPP-effect besproken (infinitivus pro participio), te vinden in het Standaard Nederlands bij `moeten' en `kunnen', bijvoorbeeld `heeft kunnen helpen'. Dit kom echter veel algemener voor dan bij deze twee werkwoorden. Uit diezelfde jaren dertig herinner ik me het zinnetje: `Ik zou hem wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken'.

    • Jakob Wiener Bilthoven