Terrorisme

Helaas wekt Salomon Bouman de indruk dat de Palestijnse zelfmoordaanslagen een reactie zijn op de recente houding van de Israëlische regering (NRC handelsblad, 13 augustus). Het is vreemd dat iemand die al zo lang in Israël woont zich niet lijkt te realiseren dat terrorisme in alle vormen al jarenlang een plaag vormt voor de Israëlische samenleving. Zelfmoordacties vormen slechts een recente variatie op een bloedig thema dat al lang bekend was voordat iemand van Baruch Goldstein had gehoord. Het grote euvel is niet het Israëlische gedrag maar de weigering van de Palestijnse en Arabische leiders om hun bevolking serieus voor te bereiden op een vrede met Israël.

    • New Jersey
    • Louis A. Brilleman