Suriname werkt aan zaak-Bouterse

Suriname heeft recentelijk rechtshulpverzoeken aan Nederland en de Verenigde Staten gedaan voor het onderzoek naar de decembermoorden in Fort Zeelandia. Aan Den Haag en Washington is ook technische bijstand gevraagd.

De Surinaamse justitie wil rogatoire commissies sturen om getuigen over de decembermoorden te horen die zich in Nederland en de VS bevinden. Verder vraagt Paramaribo assistentie bij sectie op de lichamen van de slachtoffers van de moorden. Op 8 december 1982 werden vijftien critici van het toenmalige Militair Gezag standrechtelijk doodgeschoten.

Vlak voor de verjaring van de moorden gelastte het Hof van Justitie in Paramaribo vorig jaar een justitieel onderzoek. Het speciale politieteam dat daarna werd geformeerd, blijkt veel meer werk te hebben verricht dan tot nu toe aangenomen. Zo zijn er al meer dan 150 verhoren afgenomen. Daaronder zitten ook belastende verklaringen voor voormalig legerleider D. Bouterse, die als hoofdverdachte in de zaak is aangemerkt. Hij heeft verklaard dat hij als bevelhebber weliswaar verantwoordelijkheid droeg, maar zelf niet aanwezig was bij de moorden. Diverse getuigen hebben dit weersproken. Er zijn onder andere getuigenissen uit de `Echo Compagnie', een elite-eenheid van het leger.

Het onderzoeksteam gaat omzichtig te werk in verband met de invloed van Bouterse in zakenwereld en politiek.

DECEMBERMOORDEN:

pagina 5

    • Joost Oranje