Orgaandonor

Met verbijstering las ik in NRC Handelsblad van 10 augustus het bericht dat artsen voortaan 200 gulden ontvangen als ze een overledene aanmelden als donor voor weefsel enz. Voor een overledene als orgaandonor wordt al 876 gulden betaald. Doel is het aantal donoren op te krikken. Een beschamend bericht.

Artsen verdienen een centje bij aan overledenen. Het is of we terug zijn in de tijd waarin de kapper tevens chirurgijn was. Als de Nederlandse bevolking niet bereid is donor te zijn na zijn overlijden zal het ontvangende deel van de bevolking niet geholpen kunnen worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de hele Nederlandse bevolking.

Al vele jaren sta ik ingeschreven als donor. Maar als het bovengenoemde bericht waar is, zal ik dat herroepen. Want handelswaar te zijn na mijn dood is onverdraaglijk.

    • K.M van Anrooy