Migranten

Bas Heijne stelt dat de Nederlandse houding ten opzichte van migranten zakelijker en rationeler is geworden (NRC Handelsblad, 4 augustus).

Dit is geenszins het geval. Het is wel zo dat `wit' Nederland sinds Bolkestein zich bevrijd heeft van de angst beschuldigd te worden van racisme. Maar dit heeft helaas (nog) niet geleid tot een rationele houding in termen van medeburgerschap, maar tot onbegrensde demonisering van migranten. De Nederlandse politiek, media en nu (linkse) intellectuelen hebben ervoor gekozen aan de hand van excessen over migranten te discussiëren. Dit creëert niet alleen een excentriek/surrealistisch beeld van migranten, maar werkt ook discriminatie in de hand, terwijl allochtone burgers zwaardere problemen hebben in alle sectoren van de samenleving.

Het is niet verbazend dat bijna 50 procent van de Nederlanders zichzelf tamelijk tot zeer racistisch vindt. Het lijkt erop dat `wit' Nederland geen zelfvertrouwen of vermogen heeft op een zakelijke en rationele manier om te gaan met minderheden. De vraag is waarom zoveel behoefte bestaat aan een dergelijke keuze/houding, terwijl iedereen baat heeft bij een rationele en zakelijke houding in termen van medeburgerschap ten opzichte van minderheden.

    • Drs. Ahmet Erdogan