Extra onderzoek Bijlmerramp

De medische adviescommissie Vliegramp Bijlmermeer wil een extra onderzoek doen naar uraniumvergiftiging. Het gaat om de dure en tijdrovende zogeheten fish-methode. Hierbij worden beschadigingen aan DNA-materiaal blootgelegd. De commissie wil hiermee tegemoetkomen aan de betrokkenen bij de vliegramp in 1992. Begin dit jaar laaide de onrust onder slachtoffers en hulpverleners weer op door de mogelijke kankerverwekkende effecten van met uranium versterkte munitie in de Golfoorlog. Eerder stelde onder meer de Nederlandse Politie Bond (NPB) dat de medische onderzoeken naar de gevolgen van de vliegramp in Amsterdam niet zorgvuldig waren. Er zou geen gebruik worden gemaakt van de nieuwste technieken.